Pada tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 2011 , SMK Negeri 1 Slawi mengadakan MOS ( Masa Orientasi SIswa ) selama kurang lebih 3 hari. Bertujuan agar siswa baru lebih mengenal akan lingkungan belajar baru mereka , diikuti oleh semua jurusan baik jurusan TKJ ( Teknik Komputer dan Jaringan ) , AK ( Akutansi ) , PM ( Pemasaran ) dan Jurusan AP ( Administrasi Perkantoran ). Semua mengikuti dengan antusias dan penuh rasa gembira dalam menjalani MOS selama tiga hari. Serta pada hari terakhir ada pengenalan bapak ibu guru dan staff TU serta karyawan SMK Negeri 1 Slawi.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *